Титанов нитрид: нов материал за кръстосани приложения

Титановият нитрид е материал с важна приложна стойност, поради своите отлични физични, химични, механични, термични, електрически и оптични свойства, намира широко приложение в различни области.

Свойства на титанов нитрид

1. Стабилност при висока температура

Титановият нитрид има добра стабилност при високи температури и точката му на топене е 2950 ℃, а точката на кипене е 4500 ℃.В среда с висока температура титановият нитрид може да поддържа стабилни физични и химични свойства, така че се използва широко във високотемпературната керамика, аерокосмическата, автомобилната и други области.

2. Висока твърдост и устойчивост на износване

Титановият нитрид има висока твърдост и висока устойчивост на износване, а устойчивостта на износване е няколко пъти по-висока от тази на твърдата сплав.Следователно титановият нитрид се използва широко в производството на режещи инструменти, износващи се части и други области.

3. Добра оптична производителност

Титановият нитрид има висок коефициент на пречупване и отлична устойчивост на корозия и може да се използва в производството на оптични устройства, лазери и др. В допълнение, титановият нитрид може също да бъде легиран с различни елементи чрез метод на йонна имплантация, за да промени оптичните си свойства, така че че може да се използва в различни области.

4. Полупроводникови характеристики

Титановият нитрид е полупроводников материал, чиято електрическа проводимост варира в зависимост от температурата и добавката.

Използване на титанов нитрид

1. Високотемпературни структурни материали

Поради отличната си стабилност при висока температура, титановият нитрид може да се използва за производство на високотемпературна керамика и суперсплави.В аерокосмическия сектор титановият нитрид може да се използва за производство на компоненти за високотемпературни турбинни двигатели и материали за покритие за космически кораби.В допълнение, титановият нитрид може да се използва и за производство на високотемпературни печки, сензори за висока температура и т.н.

2. Режещи инструменти и износоустойчиви части

Високата твърдост и устойчивост на износване на титановия нитрид го правят идеален материал за производство на режещи инструменти и износоустойчиви части.В областта на машинната обработка инструментите от титанов нитрид могат да режат материали с висока твърдост при висока скорост, да подобрят ефективността на обработката и да имат дълъг експлоатационен живот.Освен това титановият нитрид може да се използва и за производство на устойчиви на износване части, като турбинни лопатки.

3. Оптика и лазери

Поради отличния си индекс на пречупване и устойчивост на корозия, титановият нитрид може да се използва за производство на оптични устройства и лазери.В областта на оптиката титановият нитрид може да се използва за производство на висококачествени оптични лещи, призми и др. Освен това титановият нитрид може да се използва и за производството на ключови компоненти като лазерни резонатори и огледала.

4. Полупроводникови устройства

Като полупроводников материал титановият нитрид може да се използва за производство на електронни и оптоелектронни устройства.В областта на електрониката титановият нитрид може да се използва за производство на високотемпературни транзистори, силови електронни устройства и т.н.В областта на оптоелектрониката титановият нитрид може да се използва за производство на ефективни светодиоди, слънчеви клетки и т.н.

Накратко, титановият нитрид е материал с широк спектър от стойности на приложение, поради своите отлични физични, химични, механични, термични, електрически и оптични свойства, широко се използва в структурни материали при висока температура, режещи инструменти и износващи се части, оптични устройства и лазери и полупроводникови устройства и други области.С непрекъснатото развитие на технологиите перспективата за приложение на титанов нитрид ще бъде по-широка.


Време на публикуване: 28 септември 2023 г